Sulanapitojärjestelmä kiinteistön hoitoon - Lunova Oy

Sulanapitojärjestelmä

Sulanapitojärjestelmä

Lunova-sulanapitojärjestelmä soveltuu urheilukentistä ajoramppeihin.

Sulanapitojärjestelmällä saadaan mukavuutta ja helppoutta kiinteistön hoitoon: sulana pidetyt alueet pysyvät puhtaina, liukkauden torjunta vähenee ja sisälle kulkeutuva lian määrä on olennaisesti pienempi.

Lunova-sulanapitojärjestelmällä pidetään kustannustehokkaasti sulana alueet, joissa liukkauden torjunta on haastavaa. Esimerkkinä vilkkaat kulkuväylät, keskustat ja sekä alueet, joissa liukkauden torjunta ei ole muuten mahdollista siitä aiheutuvien haittojen vuoksi.


Sulanapidon asentaminen

Lunova-sulanapitojärjestelmä asennetaan aina kantavalle alustalle; tällöin alustana voi olla betoni, tiivistetty maa, eristekerros tai asfaltti. Kun sulanapitoputki on kiinnitetty alustaansa, esim. raudoitusverkkoon, niin sulanapitoputki peitetään noin 100mm paksuisella kerroksella tiivistettyä kivituhkaa tai maakosteaa betonia.

Putkien valaminen betoniin on myös mahdollista. Käyttötarkoitus ja pinnoite määrittävät kerroksen vahvuuden. Putkeen kohdistuva pistekuorma ei saa olla liian suuri.

Pinnoitteeksi sulanapitojärjestelmän voidaan valita asfaltti, kiveys, laatoitus tai esim. jalkapallokentän nurmikko.


Sulanapitojärjestelmän suunnittelu

Lunova-sulanapitojärjestelmän suunnittelu on aina kohdekohtainen. Suunnittelussa huomioidaan alueen käyttötarkoitus, alueelliset mitoitusolosuhteet sekä asiakkaan toiveet. Mitoitusteho on keskimäärin n. 300 W/m2.

Tarkoituksen mukaisella suunnittelulla toivottuun lopputulokseen

Lunova-sulatusjärjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan aina kohdekohtaisesti. Toteutukseen vaikuttavat mm. alueen käyttötarkoitus, sulana pidettävän alueen tavoitteet ja alueelliset mitoitusolosuhteet.

Lunova-sulanapitojärjestelmä on luotettava ja varma järjestelmä, jonka suunnittelussa huomioidaan toiminnallisuuden lisäksi myös helppo asennettavuus.

Kysy tarjousta